2ος κύκλος σεμιναρίων που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην υλοποίηση του προγράμματος:<<Εκπαίδευση και Υποστήριξη στις τοπικές κοινωνίες>> του Έργου «Πολυνησιωτικότητα», χωρίς κόστος συμμετοχής.

Για λεπτομέρειες, κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία. Δ Τ 2 Δρ 4_ΛΗΜΝΟΣ 21_22-5-2013(2) Δ Τ 2_Δρ 4_ΛΗΜΝΟΣ 23_24-5-2013(2)

Περισσότερα »

2ος κύκλος σεμιναρίων που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην υλοποίηση του προγράμματος:<<Εκπαίδευση και Υποστήριξη στις τοπικές κοινωνίες>> του Έργου «Πολυνησιωτικότητα», χωρίς κόστος συμμετοχής.

Για λεπτομέρειες, κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία. ΔT_B2 Δ Τ 1_Δρ 4_ΛΗΜΝΟΣ 15_16-5-2013(1) Δ Τ 2_Δρ 4_ΛΗΜΝΟΣ 18_19-5-2013(1)

Περισσότερα »