Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης

Η «ψηφιακή δήλωση γέννησης» θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4659/2020 και ενεργοποιήθηκε με τη δημιουργία σχετικής εφαρμογής στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών. Με την εν λόγω δράση, η οποία έχει καθολική εφαρμογή από 11-5-2020 εντός του χώρου γέννησης, πλήθος διαδικασιών ολοκληρώνεται πλέον από ένα μοναδικό σημείο επαφής, δηλαδή:

Δήλωση γέννησης τέκνου
Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης
Απόδοση ΑΜΚΑ στο τέκνο
Εγγραφή τέκνου σε δημοτολογική (οικογενειακή) μερίδα
Εγγραφή τέκνου σε ασφαλιστικό φορέα
Αίτηση για το επίδομα γέννησης ύψους 2.000,00€ για κάθε παιδί

 

Κατεβάστε τον οδηγό:

Συνοπτικός Οδηγός – Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης

Brief Guide-Digital Birth Registration