Ταυτότητα

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λήμνου λειτουργεί με τον Οργανισμό που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1248/τ.β’/11-4-2012.

Με το ΦΕΚ 1681/τ.β’/28-07-2011 διασυνδέεται με το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο». Τα δύο Νοσοκομεία υπάγονται στη 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου που ανήκει στο Υ.Υπ. & Κ.Α.

Στο Κέντρο Υγείας υπάγονται:

2 Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία

  • Αγίου Ευστρατίου και
  • Μούδρου

 3 Περιφερειακά Ιατρεία

  • Ατσικής
  • Πορτιανού και
  • Κοντοπουλίου

 

Οι γιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου των ανωτέρω Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων και Περιφερειακών Ιατρείων καλύπτουν με περιοδικές εβδομαδιαίες επισκέψεις τους κατοίκους των χωριών της περιφέρειάς τους.