Πρόγραμμα Επισκέψεων Γιατρών

ΗΜΕΡΑ
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α
Ω Ρ Α
Χ Ω Ρ Ι Ο
ΙΑΤΡΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ8-7-201308.30ΠΟΡΤΙΑΝΟΥ
κος ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ8-7-20138.30
10.30
ΠΟΡΠΟΥΛΙ
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
κ.ΓΚΒΑΖΑΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ8-7-201308.30ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙκα BΑΣΙΛΑΚΟΥ
ΤΡΙΤΗ9-7-20139.00
10.30
12.00
ΡΩΜΑΝΟΥ
ΚΑΜΙΝΙΑ
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΙ
κ.ΧΡΙΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ9-7-201308.30ΑΤΣΙΚΗκ.ΓΚΒΑΖΑΡΑ
ΤΡΙΤΗ9-7-201309.00

ΠΑΝΑΓΙΑκα BΑΣΙΛΑΚΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ10-7-201309.00
10.30
12.00
ΛΥΧΝΑ
ΣΚΑΜΝΔΑΛΗ
ΦΥΣΙΝΗ
ΑΓ.ΣΟΦΙΑ
κ.ΧΡΙΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ10-7-201309.00
11.00
ΡΕΠΑΝΙΔΙ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
κα BΑΣΙΛΑΚΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ10-7-20138.30ΑΤΣΙΚΗκ.ΓΚΒΑΖΑΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ11-7-20139.00
10.00
11.00
12.00
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Ν.ΚΟΥΤΑΛΗ
Ν.ΠΕΔΙΝΟ
ΑΓΓΑΡΥΩΝΕΣ
κος ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ11-7-20138.30
10.30
12.00
ΚΑΤΑΛΑΚΚΟ
ΔΑΦΝΗ
ΣΑΡΔΕΣ
κ.ΓΚΒΑΖΑΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ11-7-201309.00
ΠΛΑΚΑκα BΑΣΙΛΑΚΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ12-7-20138.30ΠΟΡΤΙΑΝΟΥκ.ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥ-ΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ12-7-20138.30
11.00
ΚΑΡΠΑΣΙ
ΒΑΡΟΣ
κ.ΓΚΒΑΖΑΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ12-7-201308.30ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙκα ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ