ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΣΤΟ ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ

6ΛΧ6469ΗΖΞ-ΙΜΙ