Λειτουργία

Πρωινή λειτουργία

 

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και Επείγοντα Περιστατικά

 

Απογευματινή Λειτουργία

 

Επείγοντα Περιστατικά

 

Βραδινή Λειτουργία

 

Επείγοντα Περιστατικά