Ιστορικό

ΧΑΡΟΥΛΑ Α. ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ – ΠΛΙΑΤΣΚΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ

Αφιέρωμα στην επέτειο των 70 χρόνων του Νοσοκομείου

1940-2010

ISBN 978-960-93-2094-8

 

 

Απόσπασμα από το βιβλίο της κας

ΧΑΡΟΥΛΑΣ Α. ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ – ΠΛΙΑΤΣΚΑ

Το πρώτο οργανωμένο ιατρείο λειτούργησε στη Λήμνο το 1887 και ονομαζόταν «Νοσοκομείο » . Στεγαζόταν σε ένα μικρό μονώροφο κτίριο που αποκαλείτο «χάνι » και ήταν ανατολικά του Μητροπολιτικού ναού της Αγίας Τριάδος.

Το 1905 με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Γεναδίου ξεκίνησε η διαδικασία συλλογής δωρεών για την ανέγερση Νοσοκομείου.

Το Νοσοκομείο με πενήντα (50) κλίνες κτίστηκε με οικονομικές συνεισφορές της Εκκλησίας – της Παλλημνιακής Αδελφότητας «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» επωνύμων και ανωνύμων δωρητών του Νησιού.  Συνέχισε ο Μητροπολίτης Στέφανος έως το 1948 και ο Μητροπολίτης Διονύσιος μέχρι το 1953, όταν δημοσιεύτηκε ο Νόμος περί κρατικοποιήσεως των Νοσοκομείων.

Η θέση που επελέγη ήταν η περιοχή «Τούρκικο κονάκι» που ήταν το Οθωμανικό Διοικητήριο με οικόπεδο (420) τετραγωνικών μέτρων.

Η θεμελίωση του Νοσοκομείου έγινε 17 Μαΐου 1928 και η ανέγερσή του ολοκληρώθηκε το 1934.

Το 1937 δημοσιεύτηκε ο ιδρυτικός Νόμος Α.Ν. 969 « Περί οργανώσεως του Νοσοκομείου Κάστρου της Νήσου Λήμνου» και έγινε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με Πρόεδρο τον εκάστοτε Μητροπολίτη.

Η λειτουργία της Α΄ Πτέρυγας (παλαιό Νοσοκομείο) άρχισε στο τέλος του 1939.
Στις 6 Ιουλίου 1940 δημοσιεύτηκε ο Νόμος που έδιδε την άδεια λειτουργίας του, και έγιναν τα εγκαίνια του Νοσοκομείου !

Το 1941 επιτάχθηκε από το Γερμανικό Στρατό.

Μετά την απελευθέρωση το 1944 με βοήθεια από τον « ΗΦΑΙΣΤΟ » Αμερικής και Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό αγοράσθηκε εξοπλισμός και λειτούργησαν τα Τμήματα Ιατρικής (Παθολογικό, Χειρουργικό, Μαιευτικό, Μικροβιολογικό και Ακτινολογικό Εργαστήριο).

Το 1953 έγινε το Β.Δ. λειτουργίας των Νοσοκομείων.

Το 1956 υπό την Επωνυμία « Γενικό Νοσοκομείο Λήμνου » γίνεται Ν.Π.Δ.Δ..

Το 1959 δημιουργήθηκε μικρή τράπεζα αίματος εθελοντικής αιμοδοσίας και λειτούργησε το 1961.

Το 1963 θεμελιώθηκε ο ιερός Ναός των Αγίων Αποστόλων στο προαύλιο του Νοσοκομείου

Το 1983 εντάχθηκε στο Σύστημα Υγείας Ε.Σ.Υ.

Το 1985 ανεγέρθηκε η Β΄ Πτέρυγα για την στέγαση του Κέντρου Υγείας Πρωτοβάθμιας
Περίθαλψης

Το 1987 έγινε Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου με εξήντα (60 )
κλίνες για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη.

Το 1996 άρχισε η ανέγερση της Γ΄ πτέρυγας του Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Λήμνου
η οποία περατώθηκε το 2000 και λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2001 συνολικής κτηριακής
έκτασης 12.000 τ.μ.

Το 1997 λειτούργησε Μονάδα Τεχνητού Νεφρού με έξι (6) κρεβάτια – πολυθρόνες
αιμοκάθαρσης. Σήμερα είναι αναπτυγμένες δέκα πέντε (15) κρεβάτια – πολυθρόνες
αιμοκάθαρσης.

Το 2007 λειτούργησε με ενενήντα δύο (92) κλίνες σύμφωνα με τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου-Κ.Υ. Λήμνου.

Το 2011 με την δημοσίευση του ΦΕΚ 1681/28-7-2011 το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου διασυνδέθηκε με το Γενικό Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» με ογδόντα (80) κλίνες, σύμφωνα με το νέο Οργανισμό.

Η ανάπτυξη του Γενικού Νοσοκομείο – Κ.Υ. Λήμνου σήμερα είναι διαρκώς εξελισσόμενη με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και νέα Ιατρικά Τμήματα.