Διοίκηση

Διοίκηση  των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων

Γενικό Νοσοκομείο – Μυτιλήνης  “Βοστάνειο” και Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λήμνου

Διοικήρια

Ζερβού Άννα

Αναπληρωτής Διοικητής

Μονοκρούσος Θεόδωρος

 Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Ζερβού Άννα

Αντιπρόεδρος

Γιαννίκος Ευστράτιος

Μέλη

Μονοκρούσος Θεόδωρος (Αναπληρωτής Διοικητής)

Ανδρεάδης Δημοσθένης (Εκπρόσωπος Ιατρών)

Γέραλη Μαρία  (Εκπρόσωπος Εργαζομένων)

 

Συμβούλιο Διοίκησης

Πρόεδρος

Μονοκρούσος Θεόδωρος (Αναπληρωτής Διοικητής)

Μέλη

Κουμελάς Δημήτριος  (Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας)

Καζόλη Ευτέρπη  (Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας)

Παπαλιά Ισιδώρα  (Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας)