Διαδικασία Εξόδου

Όταν ο ασθενής εξέρχεται από το Νοσοκομείο, η προϊσταμένη του εκάστοτε Νοσηλευτικού Τμήματος στέλνει το εξιτήριο στο γραφείο Κίνησης προκειμένου να τακτοποιηθούν οι οφειλές του νοσηλευόμενου.