Διαδικασία Εισαγωγής

Το εισιτήριο εκδίδεται από τους γιατρούς του Νοσοκομείου, ύστερα από εξέταση του ασθενή.
Αφού ο γιατρός δώσει το εισιτήριο στον ασθενή, αυτός προσέρχεται στο χώρο του γραφείου κίνησης με το βιβλιάριο του (θεωρημένο για το τρέχων έτος) και το εισιτήριο για να γίνει η εισαγωγή του και να ενημερωθεί για τις απαιτήσεις του ασφαλιστικού του φορέα. Σε περίπτωση που αδυνατεί να προσέλθει ο ίδιος ο ασθενής προσέρχεται ο συνοδός του ή ο τραυματιοφορέας, αν δεν υπάρχει συνοδός.
Κατά την εισαγωγή τους, οι ασθενείς πρέπει να φέρουν το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας και το Βιβλιάριο Υγείας του Ασφαλιστικού τους φορέα. Επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ τους, το ΑΦΜ και την ΔΟΥ που υπάγονται. Στην περίπτωση Επείγουσας Εισαγωγής τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να προσκομισθούν στο Λογιστήριο Νοσηλευομένων Ασθενών το συντομότερο δυνατό από τους οικείους του ασθενή.